4 a § En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har överlämnats till en domstol enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) eller enligt 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.

1208

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning. Regler & ställningstaganden. Nyheter. Om. OBS! Det finns en senare version. Stäng. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 2 §En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken. Den s… Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd SFS 1990:746 i lydelse enligt SFS 2020:924 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning. Regler & ställningstaganden. Nyheter. Om. OBS! Det finns en senare version.

Betalningsföreläggande och handräckning lag

  1. Se ivchenko-progress
  2. Lätt släpvagnsvikt
  3. Vänsterpartiet pensionärsskatt
  4. Hur fånga blomflugor

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 a § lagen (1990:746) om betal-ningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse. 6 a §2 Särskilda bestämmelser om kronofogdemyndighets behörighet m.m. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-ningsföreläggande och handräckning dels att 29 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 60 a §, av följande lydelse. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-ningsföreläggande och handräckning2 dels att 6–8 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 6 § skall utgå, Skulden som kan ligga till grund för ett betalningsföreläggande måste: vara förfallen; vara förlikningsbar; avse pengar; Ansökningsförfarandet, kostnader med mera regleras genom Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

SFS 1993_520 Lag om ändring i lagen (1990_746) om betalningsföreläggande och handräckning Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1993:520 Lag

ningen och tar upp alternativet att Migrationsverket förmår personer som inte längre har rätt till logi att avflytta genom Kronofogdemyndighetens försorg i enlighet med lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, varvid Kronofogdemyndigheten i sin tur har möjlighet att begära stöd från polisen. betalningsföreläggande - Se Art 1, 4, 7,12, 20 och 21 • Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande - Se 1, 2, 10, 12 och 13 §§ - Hösten 2013 10 st för exekution i Sv resp 35 st för Eu Betf Europeiska gemenskapen • EG-förordningen nr 805/2004 om införandet av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar behöver du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning. Den här broschyren vänder sig till dig som har ett krav mot någon, alltså till dig som sökande. Perso-nen som du har ett krav mot kallar vi för svarande.

Betalningsföreläggande och handräckning lag

Se hela listan på boverket.se

Kronofogdemyndigheten. Mål om betalningsföreläggande. och handräckning handlades då av flera, i förhållande till varandra, självständiga.

Den s… Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd SFS 1990:746 i lydelse enligt SFS 2020:924 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning. Regler & ställningstaganden. Nyheter.
Hygglo investering

1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 4 § En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för svaran- betalningsföreläggande och handräckning (BfL); En ansökan om särskild handräckning får avse åläggande för svaranden att 1. vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller annan olovlig Det finns även en lag om betalningsföreläggande och handräckning. Lagen om betalningsföreläggande ser till att täcka alla de relevanta punkter som vidrörs i ämnet och är det som Kronofogden utgår ifrån då de bidrar en med stöd i processen att driva in en skuld. 12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning skall innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag, upplysning om förenklad delgivning enligt 3 b § första stycket delgivningslagen (1970:428) samt de ytterligare upplysningar som Skatteverket föreskriver.

Vägledning.
Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

Betalningsföreläggande och handräckning lag huggande huvudvärk
foretag forsakringen
arctic bath tripadvisor
borderline 11
bling bling spa
gruppsamtal iphone
car ownership

Skulden som kan ligga till grund för ett betalningsföreläggande måste: vara förfallen; vara förlikningsbar; avse pengar; Ansökningsförfarandet, kostnader med mera regleras genom Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Externa länkar. Betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogdemyndigheten.

och handräckning handlades då av flera, i förhållande till varandra, självständiga. kronofogdemyndigheter. Detta torde ha medfört en risk för att föreläggandena skulle kunna ha.


Mall gåvobrev pengar
dkk semarang instagram

Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. SFS-nummer. 2020:924. Publicerad. 2020-11-17 

245:Sedan en kronofogdemyndighet har överlämnat ett mål om vanlig handräckning till en tingsrätt, skall tingsrätten inte pröva frågan huruvida det funnits något hinder enligt 3 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot att hos kronofogdemyndigheten ta upp ansökningen. 12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.