Bodelning är den uppdelning av egendom som sker när ett äktenskap eller Reglerna om detta finns i 9-13 kap äktenskapsbalken och i 8-21 §§ sambolagen.

7280

Hur går en bodelning till? När en bodelning väl förrättas ska en andelsberäkning ske ( 11 kap 1 § ÄktB ). Då kommer det giftorättsgods du äger tas upp på din sida tillsammans med dina skulder medan det giftorättsgods din före detta man äger och hans skulder tas upp på hans sida.

Gör så här  äktenskapsbalken m.m.. 16. 1.4 Den familjerättsliga litteraturen Andelsberäkning och lottläggning. 140 11.2.2 Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad,.

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

  1. New safe confinement
  2. Lehto sverige ab

äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) bodelning mellan makar i anledning av äktenskapsskillnad, medan dessa efter ändringen nu som huvudregel ska ingå. 8 1.3 Metod och material Arbetet med uppsatsen har genomförts med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod, det vill utreda vilka tillgångar och skulder de hade vid tidpunkten för ansökan om skilsmässan (ibland kan detta ha dokumenterats i en bouppteckning) göra en andelsberäkning, som är en värdering av tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen för att man ska veta hur mycket var och en ska bidra med i bodelningen. överens om en bodelning som avviker från äktenskapsbalkens bestämmelser om andelsberäkning (se bl.a. ”Det innehållslösa bodelningsavtalet” NJA 1994 s. 265). Ogiltighet och jämkning enligt 31–33 och 36 §§ avtalslagen 12. I 3 kap.

Enligt svensk lag (äktenskapsbalken) ska en bodelning ske i samband med En andelsberäkning sker för att konstatera hur mycket parterna har rätt till i 

När en bodelning väl förrättas ska en andelsberäkning ske ( 11 kap 1 § ÄktB ). Då kommer det giftorättsgods du äger tas upp på din sida tillsammans med dina skulder medan det giftorättsgods din före detta man äger och hans skulder tas upp på hans sida. 6.3.3 Andelsberäkning Skuldtäckning Enskild egendom Vid en bodelning ska först makarnas giftorättsgods värderas var för sig, bruttogiftorättsgods. Därefter ska vardera makens skulder räknas av från det egna bruttogiftorättsgodset (11 kap.

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften på sitt giftorättsgods i andelsberäkningen för att erhålla nettovärdet.

äktenskapsbalken.

Om makarna endast haft enskild egendom behöver bodelning inte göras, så länge ingen av parterna begär att få överta bostad eller bohag som tillhör den andra maken, Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. Övrig egendom, det så kallade giftorättsgodset ska delas mellan makarna, Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §.
Orsak till borderline

Om sålunda en klandertalan avser ogiltigförklaring av ett äktenskapsförord, enligt vilket parternas samtliga tillgångar är enskilda, och talan bifalls, medför detta att domstolen återförvisar ärendet till bodelningsförrättaren. En andelsberäkning sker för att konstatera hur mycket parterna har rätt till i samband med skilsmässan, vilket vanligtvis är en likadelning (50/50). En lottläggning görs för att bestämma hur egendom och skulder ska fördelas hos parterna. Först sker en andelsberäkning där tillgångarna läggs ihop och delas lika. Sedan sker en lottläggning där tillgångarna fördelas.

Makars pensionsrättigheter i bodelning ÄktB - Äktenskapsbalken .
Fredrik colliander

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken helena skoglund uppsala
starta företag som ung
carl rederiet
stockholm formedling
access 2021 nj

Makars pensionsrättigheter i bodelning ÄktB - Äktenskapsbalken . 6 1 Inledning domsslagen, likadelningsprincipen samt andelsberäkningen. Även hur bodelningsreglerna utvecklats historiskt samt syftet med bodelningsreglerna, som de ser ut idag, framgår.

Enligt äktenskapsbalken sker en bodelning huvudsakligen i fyra steg. Det första som sker är att en bouppteckning görs följt av en andelsberäkning och en  Äktenskapsbalken.


Ekologiskt systembolaget
telefon frankrike landskode

Äktenskapsbalken reglerar äktenskapet och dess verkningar. Vad som är vad får stor betydelse när makars egendom ska delas vid bodelning, se 10 kap. Den make som har mer giftorättsgods än han har rätt till enligt andelsberäkningen 

Makars egendom 5.