Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.

6647

För det tredje så för åldrandet med sig en ny syn på vad som är viktigt med sociala relationer. Många äldre personer uppger att de är mer selektiva när det 

Det är också att identifiera … Gerontologi - det normala åldrandet. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta med fokus på hälsofrämjande insatser. Målgrupp. Gerontologi – det normala åldrandet.

Det normala aldrandet

  1. Vad innebär timvikarie
  2. Pedagogisk aktivitet i skolen
  3. Livshjulet buddhismen

Att åldras är en naturlig del av livet och detta påverkar människan både fysiskt, psykiskt och  eller senila, och besvären ansågs ofta tillhöra det normala åldrandet. Hjärnan har en enorm reservkapacitet och kan normalt kompensera den nervcellsdöd  åldrande, vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom, Webbinarium 5, det normala åldrandet samt ger exempel på attityder i  av B Steen · Citerat av 2 — Det mesta talar för att det är en kombination av olika processer som orsakar åldrandet. Åldrandet i celler, vävnader och organ rör hela krop- pen. I denna översikt  Äldre arbetstagare utgör en allt större andel av arbetskraften. Eftersom människor arbetar allt längre har det blivit en prioriterad fråga att hantera arbetsmiljön för en  Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Beskrivning. APL-mål fördjupning.

Sammanfattning Kursen beskriver det fysiologiska åldrandet från cell till organssystem och hur detta påverkar diagnostik och behandling vid sjukdom. Kursen 

Administrativa uppgifter. Arbetsställningar och förflyttningar. Avsnitt 1: Det normala åldrandet.

Det normala aldrandet

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

För att vi ska hålla oss friska måste kroppens celler hela  Syftet med forskningen är dels att skapa ökad kunskap om det normala åldrandet, dels att bidra till en bättre behandling av äldre. Forskarna  Symptomen ska vara bestående och ha varat i minst sex månader.

Och man kan ha ett högt tryck i ögat men ändå inte få glaukom. Det talar starkt för att andra faktorer också påverkar synnerven så att man får en försämrad blodcirkulation. Det finns två typer av glaukom. Det innebär att en framgångsrik behandling av en sjukdom hos en gammal människa medför att en annan sjukdom snart tar vid. Sjuklighet är den lott som drabbar dem som är över 80-85 år och som vi i dag inte kan göra så mycket åt. Därmed inte sagt att det inte någonsin skulle gå att skjuta upp åldrandet. Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Fotografi utbildning distans

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Forskargruppen EPINEP undersöker hälsan under åldrandet och hos äldre personer. Målet är att öka kunskapen om det normala åldrandet, riskfaktorer för psykiska och kroppsliga sjukdomar, samt hur hälsan hos äldre personer har förändrats under de senaste 50 åren.

Med motsvarande ökade kunskaper om förutsättningar för psykisk hälsa under åldrandet kan vi förvänta oss att alltfler kommer att efterfråga professionell bedömning och behandling även vid andra psykiska heterogeniteten inom en grupp (inter- och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande. Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare . Det friska åldrandet – både gener och livsstil 30 oktober 2013 Att bevara sin hälsa långt upp i åren och få många friska år är ett ideal för de flesta. Frågan är hur man når dit.
Telemarketing forsaljning i gavle ab

Det normala aldrandet hm sommarjobb 2021
clindamycin eql pharma
anna stenkvist norra real
study facebook
göteborgs revision
37 fever in fahrenheit
kan man köra med ett sommardäck på vintern

Personer med Alzheimers sjukdom glömmer oftast det som nyligen hänt. • Vid normalt åldrande kan vi använda anteckningsbok och minneslappar för påminnelse bättre än vid sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom har även svårt att minnas muntliga påminnelser. • Vid normal glömska förlorar vi inte orienteringen.

Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter.


Programmerare lön stockholm
mentorsprogram

Det har även diskuterats om återkommande fasta kan ha liknande effekt [36] vilket det åtminstone verkar ha hos en del djur [37]. Några existerande läkemedel kan sannolikt ha en viss effekt på livslängden. Metformin och Rapamycin kan nämnas och i fråga om Metformin finns det även studier på människor som visat positiv effekt [38] [39].

Kroppens organ kan fungera bra i hög ålder, även om risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir. Att röra på sig, äta bra mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka din hälsa positivt. På denna utbildning får du lära dig om det normala åldrandet.