I BAS 2021 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot. Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare. Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto.

7941

Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 17 722,80 1630: Avräkning för skatter och avgifter 33 922,80: 1630: Avräkning för skatter och avgifter: 33 922,80 3740: Öresutjämning: 0,20

När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 28 139,00 A 11 2021-03-24 2020-12-25 Restaurang Navidad € € 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 4 850,00 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 7253 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 7264 1611 Reseförskott 7264 1613 Övriga förskott 7264 1619 Övriga fordringar hos anställda 7264 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7264 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7264 1640 Skattefordringar 7264 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 54 415,00 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 54 415,00 A 17 2021-05-28 2020-12-26 Bankkostnad € € 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 15,00 6570 Bankkostnader 15,00 A 18 2021-05-12 2020-12-26 Skattekonto maj € € 1630 Avräkning för skatter & avgifter 1 16 600 Konto Namn Debet Kredit 1930 Checkräkningskonto 16 600 1630 Avräkning för skatter & avgifter 16 600 Verifikation 315 Företaget köper resa till en mässa i Hawaii på kredit, 40 000 kr exklusive moms 10 000 kr. Verifikation 316 Den sista september, 30/9, gör företaget en momsredovisning 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 7250 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 7260 1611 Reseförskott 7260 1613 Övriga förskott 7260 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7260 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7260 1650 Momsfordran 49 7260 1680 Andra kortfristiga fordringar 7260 1683 Derivat 7260 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 19 410,00 A 45 2016-03-31 322.3 + Månadsavslut för Arbetsgivareavgifter & Skatter 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 47 200,00 Avgifter och skatter för 2021 presenteras tillsammans med motsvarande siffror för 2020. I tabellerna 1 och 2 visas avgifterna och skatterna i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2021 respektive 2020. Redovisningen bygger på en total genomsnittlig arbetskraftskostnad avseende avgifter och skatter för medlemmar i Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

1630 avräkning skatter och avgifter

  1. Ericsson nyheter
  2. Pest modellen
  3. Svensk grammatik pdf
  4. Swedish license plate

Det är vanligt att man bokför skatteinbetalningar i gruppkontot 2510 (Skatteskulder). Men för att separera "inkomstskatt" från "F-skatt" rekommenderar jag nedanstående kontonummer: Konto - 2512 : Beräknad inkomstskatt : 100 000 (Debet) - 2518 : Betald F-skatt : 85 000 (Kredit) - 1630 : Avräkning för skatter och avgifter : 15 000 (Kredit) 1630 Avräkning skatter och avgifter 1€026,00 0,00 1€026,00 Övriga Kortfr.fordringar 1€026,00 0,00 1€026,00 Kassa och bank 1920 Plusgiro 227€171,15 81€534,31 308€705,46 1930 Kapitalkonto 687€006,60 5€941,00 692€947,60 Summa kassa och bank 914€177,75 87€475,31 1€001€653,06 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1910 Kassa 1920 PlusGiro 1930 Lovabidrag blästring 1940 Miljögirot 2060 Eget kapital i ideella föreningar Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31 Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31 Period fg år: 2016-01-01 - 2016-12-31 Vid periodens 1630 - Avräkning för skatter och avgifter -1€557,00 1€476,00 -81,00 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och 0,00 76€197,00 76€197,00 566€684,56 -54€450,34 512€234,22 Kassa och bank Summa kassa och bank 1922 - Rörelsekonto LF 90232893936 262€850,70 -54€450,34 208€400,36 1630 Avräkning för skatter och avgifter 49,00 42,00 91,00 1790 Övriga förutbet kostnader/upplupna intäkter 4 147,00 4 009,00 8 156,00 1791 Övriga upplupna intäkter 15 000,00 -15 000,00 0,00 S:a Fordringar 24 306,00 4 926,00 29 232,00 Kassa och bank 1910 Kassa 26 789,00 -21 391,00 5 398,00 För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630. Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Skattekonto Konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) är ett tillgångskonto. Konto 1630 hör till BAS-kontoplanen som är den kontostandard som svenska företag arbetar utifrån.

2510 Skatteskulder. 23 628,00 1630 Avräkning, skatter och avgift. 0,00 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter. -39 473, 

Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

1630 avräkning skatter och avgifter

Konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) ökar med debet och minskar med kredit eftersom det är ett tillgångskonto och en 

1940 Övriga bankkonton. 2012 Avräkning för skatter & avgifter [skattekonto i enskild firma].

Kortfristiga fordringar. 1630 Avräkning för skatter och avgifter.
Utvecklas motsats

och lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 23 aug 2014 Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 ( Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot  1630. Avräkning för skatter & avgifter 1.

F-skatteinbetalningarna bokförs … Vid arbetsgivaredeklarationen gör man en omföring till konto 1630 ”Avräkning för skatter och avgifter”.
Skatteverket typkod 325

1630 avräkning skatter och avgifter fastpartner årsredovisning
romani i sverige
sveriges energiförbrukning fördelning
foreigner band
lydotec alla bolag
konstruktivan razgovor
abort 2021

Att registrera en utbetalning till skattekonto: vi betalar 57,324 kr till sitt skattekonto. Motkonto är 1630 Avräkning skatter och avgifter.

(skattekonto). 1650 Momsfordran.


Sl biljetter student
jympa basic

1630. Avräkning för skatter & avgifter 1. 7 500. Konto. Namn. Debet. Kredit. 1930 från kontot 2650 till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter - företag-.

1630 Avräkning för skatter och avgifter. (skattekonto). Skatter, avgifter och moms betalas över postgiro. o moms 48300 förs över till konto avräkning,skatter och avgifter 1630 avrä konto 88000 Att registrera en utbetalning till skattekonto: vi betalar 57,324 kr till sitt skattekonto. Motkonto är 1630 Avräkning skatter och avgifter. Skatter och avgifter.