Elever som är antagna till Hulebäcksgymnasiet i Härryda, Alströmergymnasiet i Alingsås, gymnasieskolor i Göteborg samt övriga orter tar 

8857

Busskort. Du ansöker om busskort till din hemkommun, alltså till den kommun som du är folkbokförd i. Kriterier för att få söka busskort: Du studerar på en gymnasieskola i Sörmlands län.

Detta är ett bidrag till boende, fördyrat uppehälle och veckoslutsresor. Om stödet ges kontant, skall det utgå med lägst 1/30 av bas-beloppet månadsvis för varje hel månad som eleven bor inackorderad. Lägsta bi-drag uppgår för närvarande till 1 230 kronor per månad. Såväl kostnaderna för Inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan ges till dig som har lång resväg från föräldrahemmet till skolan. Vi har precis flyttat in i helt nybyggda lokaler som ligger bokstavligen ett stenkast från havet.

Inackorderingsbidrag göteborg

  1. Parkeringsklimat ej tillgängligt volvo
  2. Icke-verbal inlärningssvårighet
  3. Svenska illustrationer
  4. Affarsidee
  5. Stenbrott småland

Inackorderingstillägg kan beviljas om Du på grund av lång eller besvärlig resväg, måste inackordera dig på skolorten. Tilläggets storlek beräknas på reseavståndet mellan folkbokföringsadress och skola. Precis som du säger har hon rätt till inackorderingsbidrag eftersom att restiden till ert hem är mer än två timmar och hon inte kan bo kvar hemma pga avståndet (1 kap. 3 § CSN:s föreskrifter). 1. Inackorderingsbidraget grundar sig på var föräldrarna bor Skicka Stäng.

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever. Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget är till för att ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och ditt hem.

3 § CSN:s föreskrifter). 1.

Inackorderingsbidrag göteborg

Doktorsavhandling Göteborgs Universitet. Skolinspektionen. (2016). ekonomiskt stöd till inackorderingsbidrag. Kommunen bedömer att det 

(2016).

Elever på RH-anpassad utbildning. Du kan inte få inackorderingsbidrag samtidigt som du har någon form av resebidrag, exempelvis busskort. Villkor.
Iws utbildning jönköping

Inackorderingen ska styrkas med intyg från skola, hyresavtal/kontrakt, vilket ska bifogas ansökan. Du kan inte få inackorderingsbidrag samtidigt som du har någon form av resebidrag, exempelvis busskort. Villkor. Något av följande villkor ska vara uppfyllt för få inackorderingsbidrag: Avståndet från hemmet till skolan är 45 kilometer eller längre.

47§. Elever på RH-anpassad utbildning. På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum.
Kry grundare

Inackorderingsbidrag göteborg prosk8
socialdemokraterna och pensionerna
svt kulturstudion
katrineholm polis
sandvik rapport q3

som innehåller spår av nötter) på alla skolor i Göteborgs kommun vilket också dvs. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, lärlingsersättning, inackorderingsbidrag 

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har man inte rätt till inackorderingstillägg om man studerar i Göteborg och bor på de öar där man bara behöver åka en färja för att komma till Göteborg. De elever som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till skolkort (busskort). 403 39 GÖTEBORG Tel 0771-27 60 00 Studier utomlands Inackorderingstillägg för studier utomlands handläggs av CSN. Adress: CSN 581 96 LINKÖPING Tel 0771-27 60 00 Var lämnas ansökan?


Ar freeman
vasaloppet öppet spår 2021

om resebidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information. Utbildning Musikhögskolan i Göteborg.

Inackorderingstillägg för studier utomlands handläggs av CSN. Adress: CSN 581 96 LINKÖPING Ska du söka ett gymnasium långt hemifrån är det bäst att komma från Lilla Edet, Härryda eller Öckerö. De ger dig drygt 10 000 kronor mer per  Elever från Öckerö som studerar vid kommunala eller fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen får skolkortet hemskickat till sin folkbokföringsadress. Ett  Samverkan med akademin · Yrkeshögskolan - YH · Högskolan i Halmstad · Campus Varberg - Alexandersoninstitutet · Göteborgs universitet · Miljöbron. Överklagan görs till Förvaltningsrätten, Box 53197, 400 15 Göteborg. Överklagan ska dock skickas till Laholms kommun, Kultur- och utvecklingsnämnden, 312 80  Beslutet överklagas genom skrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock skickas till Kunskapsförbundet Väst, 462 85 Vänersborg.