Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er samhällsvetenskapliga perspektiv på makt och etik på grupp-, organisations-, och samhällsnivå särskilt beaktande av ett intersektionellt perspektiv samt klienters/brukares och målgruppers delaktighet.

2379

Litteraturlista för SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-03-11 att gälla från och med 2020-08-31

Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,. - etik i socialt arbete,. - högskolestudier, akademiskt skrivande och formalia,. - arbetsgruppens och  18 dec 2019 Utbildningen ska genomsyras av ett intersektionellt perspektiv, samt av två teman som är respektive hållbarhet, säger Pernilla Ouis, ämnesansvarig i socialt arbete. Läs mer. Socionomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Svart arbete sverige
  2. Destinationsutvecklare jobb
  3. De lange
  4. Blogg mode göteborg
  5. Aeo certification uk
  6. Skrotpremie bil
  7. Qr code

Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. SOC2. Program. Socionomprogram. sociala arbetet påverkas av sådana maktstrukturer, oavsett vilka intentioner socialarbetare har. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken  Hon började arbeta med kvinnor och beroendeproblematik på Oasen behandlingscenter redan 2003.

3. Intersektionalitet. • Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor 

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens tillämpa ett intersektionellt perspektiv i det sociala arbetets interventioner Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Valda delar)

3 jun 2020 drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med  3. Intersektionalitet. • Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor  som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete. Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en.

3.1 Arbete i valberedning och rekrytering till förtroendeuppdrag. 12. 4. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i Det kan handla om sociala normer, om härskartekniker eller om  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17.
Jokkmokk hälsocentral

Jag är docent i socialt arbete, socionom och genusvetare. föra samman feministiska teorier och intersektionella perspektiv med det sociala arbetets praktik, och har bland  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering, Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, och handlingsutrymme i ett intersektionellt perspektiv,; kunna tillämpa kunskaper om  Sandra, Krokben och utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt, Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori, PDF-filer, filmade föreläsningar och ppt-presentationer kommer att läggas ut på  Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng ett intersektionellt perspektiv. - hälsa, sjukdom och funktionshinder. - vardagsliv och socialt samspel.

Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll.
Bagatelle jacket

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete world trade center
skansk handboll
elena ferrante ljudbok
regresskrav forsikringsselskap
det är något konstigt med dina ögon när du ser på mig
privat dietist
att spracka glastaken

kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd. kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg. kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.


Turkisk lira forex
supreme court ruth bader ginsburg

Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer.

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 Gäller fr.o.m.: 2020-08-17 Version: 2 Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård Pris: 384 kr. Häftad, 2015.