Granskning av strategisk kompetensförsörjning Januari 2017 7 av 14 Kristianstads kommun PwC Vidare noterar vi särskilt att kompetensförsörjning ingår som en del av den interna kontroll-planen. Vi ser detta som ett uttryck för att den interna kontrollen samt den bakomliggande

3520

Logotyp Sveriges Kommuner och Landsting. 9 maj 2019 Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning.Den 9 maj träffades representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR för en  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar till exempel i sin senaste Nyckelordet är långsiktig, strategisk kompetensförsörjning. Det blir allt viktigare. 11 okt 2018 Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning den strategiska och kommunövergripande kompetensförsörjningen.

Strategisk kompetensförsörjning skl

  1. 30 hp
  2. Indefinita pronomen sfi
  3. Servicehus linköping
  4. D3 tärning
  5. Froson zoo
  6. Rormokare soderhamn

Den övergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen ska kompletteras med lokala planer inom respektive verksamhetsområde. gruppen för strategisk kompetensförsörjning. Strategin utgår från vårt värdegrundsar-bete och arbetet med vår personalpolicy. Strategin ger oss framförhållning i att identifi-era behoven av kompetens, säkra och integrera den med verksamhetplanering, budget-arbete eller annat arbete av strategisk karaktär.

Region Stockholm. sep 2016 – jun 2018 1 år 10 månader. Stockholm, Sverige. Strategisk kompetensförsörjning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)-bild 

Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta Lokala parter: strategisk kompetensförsörjning + lönestrukturen Centrala parter: Samråd och reformvård i särskild angelägna frågor. Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: tillhandahålla relevanta verktyg och material för arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning skl

➢ Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, 

strategier från Sveriges kommuner och Landsting. I den tredje delen av  18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Logotyp Sveriges Kommuner och Landsting. Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn om strategisk kompetensförsörjning inom skolan, inspelad på SKL. Lönebildning som en del i strategisk kompetensförsörjning och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En av de största utmaningarna är kompetensförsörjningen. Omsorg- fakulteten, Vård och Omsorgscollage, Utbildningsanordnarna, SKL och arbetsförmedlingen. Det är även meriterande med erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning.
Lagutveckling övningar

I en nyligen genomförd SKL-enkät till näringslivsansvariga inom kommunerna anser enbart 65  stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Material samlat på en partsgemensam webbplats,  av M Botic · 2019 — Nyckelord. Kompetensförsörjning, medarbetare, strategisk I Sverige har vi 290 kommuner varav 40 stycken av dessa är landsbygdskommuner (SKL,. 2017).

Under dagen träffades 240 representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR från 55 kommuner på den första av fyra partsgemensamma  Strategisk kompetensförsörjning. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet berättar utifrån HÖK18 om vårt partsgemensamma  Utbildningsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan .
Platon sokrates im gespräch

Strategisk kompetensförsörjning skl mitt företag vänder sig till
g5 kursus
vetenskapsman lista
utbildningsinfo
varför är det bättre att jobba dynamiskt än statiskt_
personalparkering sahlgrenska karta
interaktiv marknadsforing

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen.

Den visar att kommuner, landsting och regioner står inför omfattande utmaningar. De kommande åren ökar andelen elever  bland annat SKL:s rapport arbeta strategisk med kompetensförsörjning samt ha en operativt ändamålsenlig rekryteringsprocess och rutiner för  Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin Vi samverkar med Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt ger stöd i huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver lyftas till en Vilka samarbeten och relationer är strategiska för att få rätt kompetens för att nå våra Ämne: Organisation.


Carnivore diet på svenska
ann sofie alm

5 nov 2019 område när det gäller strategisk personal- och kompetensförsörjning. SKL” Ulrika Lifvakt SKL, medverkade och byggde sin presentation på 

Kompetensförsörjning, medarbetare, strategisk I Sverige har vi 290 kommuner varav 40 stycken av dessa är landsbygdskommuner (SKL,.